SS, SSA - Ponorné kalové čerpadla pro čerpání kalů a splašků.

Ponorné kalové čerpadla pro čerpání kalů a splašků. Výkon od 0,4 do 3,7 kW. Čerpadlo pro vyšší zatížení.