PROJEKTOVÁNÍ


 


Projektovou dokumentaci tebhnologického zařízení vypracováváme v 3D. Současně s dokumentací v papírové podobě dostane od nás investor i digitální verzi na CD a hlavně prostorový model v 3D s ovládacím programem. To má následující výhody:

  1. prostorová vizualizace budoucí stavby umožní i investorovi laikovi určit úpravy, které by chtěl v projektu učinit
  2. projekt v 3D umožňuje majiteli digitální verue kdykoli vizualizovat a vytisknout jakýkoli další řez , pohled nebo detail, který nebyl dodaný ve formě papírovýchvýkresů a tím získat další informace
  3. výstup z 3D je samozřejmě možný i v ploše, a tak se dá použít pro další projektanty v běžných 2D programech jako je např. AUTOCAD – tzn. že pak i jiný projektant s použitím AUTOCADu v 2D může ve výkresech dělat změny, doplňky a pod.
  4. projektování v 3D je podstatně rychlejší než v 2D
  5. při projektování potrubních systémů a průchodů přes stěny se minimalizují případné chyby při projektování

Níže uvádíme některé příklady modelů staveb ve 3D, které jsme realizovali:

 

1) Komunální ČOV pro 500 EO (ekvivalentních obyvatel), včetně strojního odvodněníi kalu pomocíi OK - X

2) Komunální čistírna odpadních vod pro 35 000 obyvatel (5 000m3/den). Dvojlinkovée uspořádání včetně terciálního dočištění filtrací a desinfekce UV zářezím a strojním odvodněním kalu. Vyčištěná voda bude použita k zavlažování v letních měsících
 

3 ) Komunální ČOV pro 1200 EO, včetně strojního odvodnění kalu pomocí OK – X

 
4) Komunální ČOV pro 2000 EO, včetně strojního odvodnění kalu pomocí OK – X
   
 
5) Komunální ČOV pro 1000 EO, včetně strojního odvodnění kalu pomocí OK - X
 
 
6) Komunální ČOV určená výhradně na svoz žump s výhledem budoucího připojení kanalizace
 
7) Komunální ČOV pro 350 EO
   
 
8) Komunální ČOV pro 2500 EO
   
 
9) Komunální ČOV pro 1000 EO
 
10) Komunální ČOV pro 1100 EO
   
 
11) Komunální ČOV pro 3000 EO, včetně terciálního dočištění filtrací a UV zářením
   


12) Biologická ČOV na čištění odpadních vod z jatek a masné výroby, průtok 100 m3/den

 

 

13) Komunální ČOV, uzavřená určená k realizaci v intraviláně obce s nutným odsáváním vzduchu a dezodorací odsávaného vzduchu. terciální dočištění na vysokou kvalitu vyčištěné vody (mikrosíťová filtrace, chemické odstranění fosforu a desinfekce vyčištěné vody UV zářením)


     14) Komunální ČOV pro25 000 obyvatel. Obsahuje i strojní odvodnění kalu, terciální dočištění vyčištěné vody fitrací a desinfekcí UV zářením. Tento systém oválné sdružené betonové nádrže s oběhovou aktivací se hodí pro komunální ČOV od 3 do 80 tisíc obyvatel.


Komplexní linky biologickěho čištění

Kalojem

Objekt filtrace

Provozní budova

Virový lapač písku

výkres v PDF


15) Komunální ČOV pro 3500 EO, včetně strojního odvodnění kalu; uzavřená - určená k realizaci v intraviláně obce


Komplexní linky biologického čištění

Komplexní linky biologického čištění

Objekt filtrace

Provozní budova

Proviozní budova

Provozní budova

Provozní budova


16) Komunální ČOV pro 900 obyvatel

17) Komunální ČOV pro 700 obyvatel

     

18) Komunální ČOV pro 1500 obyvatel.

     

19) Komunální ČOV pro 4000 obyvatel

     

20) Komunální ČOV pro 600 obyvatel

     

21) Komunální ČOV pro 3000 obyvatel

     

22) ČOV pro masokmbinát na výkon 80m3/den

     

24) ČOV pro masokmbinát na výkon 50 m3/den

     

25) ČOV pro masokmbinát na výkon 100 m3/den, rekonstrukce

     

26) ČOV na odpadní vody z výroby vína na výkon 500 m3/den

     

27) Komunální ČOV pro 700 obyvatel

     

28) Komunální ČOV pro 1000 + 1000 obyvatel

     

29) Komunální ČOV pro 3000 obyvatel

     

30) Komunální ČOV pro 500 obyvatel

     

31) Komunální ČOV pro 1500 obyvatel

     

32) Spracovanie hnojovice na vykon 2000 m3/rok

     

33) Komunální ČOV pro 2000 obyvatel

 

34) ČOV pro masokombinát s výkonem 200 m3/rok

     

35) Komunální ČOV pro 6000 obyvatel

     

36) Cerpacia stanica na vykon cerpadiel 3x132 kW