WQZ – Ponorné kalové čerpadlo pro současné čerpání a míchání čerpací jímky pro kaly, splašky apod.

Výkon od 1,1 do 55 kW. Průmyslové čerpadlo pro těžký provoz a trvalý chod.