PAMP     Malaxor MX      Urdinișuri șterse mecanic HX     Sită de rotație RSX     Pompă axială AX
        Introducere  
      
  Furnizări complexe 
        
Informații tehnice             Info despre firmă          Feedbacks 

        Și ceva în plus

      

Informații tehnice actuale

Măsurarea capacității de oxigenare reale (de funcționare) a instalațiilor de aerare pneumatice

Societatea noastră se preocupă deja din anul 1998 cu dezvoltarea instalațiilor mecanice de aerare pentru amestecarea și aerarea activizării curățătoriei apelor de scurgere (CAS) biologice. Un parametru important, care se controlează la sistemele și instalațiile de aerare, este consumul de energie electrică și economia totală a funcțiunii, de exemplu pe o durată de 10 ani.

De aceea am fost nevoiți în timpul dezvoltării instalațiilor noastre să măsurăm totodată și introdusul real de oxigen. În prezent suntem înzestrați cu aparate speciale de măsurare a cantității reale – de funcțiune a introdusului de oxigen și totodată și a randamentului oxigenului la sistemele de aerare pneumatice.

Această măsurare este compusă din:

 • La activizarea concretă se așează în timpul funcționării pe suprafață un clopot special pentru luarea aerului, care scapă din rezervor. Aerul, care scapă din rezervor deplasează pe parcurs aerul original.
 • Cu ajutorul instalațiilor de măsurare se măsoară continuu concentrația de oxigen (O 2 ) în aerul, care scapă din rezervor prin clopotul de luare, care, prin așezarea pe suprafața activației, împiedică ca să intre în el aerul din spațiul de deasupra nivelului.
 • Măsurarea durează până în momentul în care se stabilizează concentrația de O 2 măsurată continuu.
 • Această măsurare se efectuează în mai multe locuri a activizării cu estimarea cantității de suprafață și a suprafeții nivelului activizare la intensitatea aerului de scăpare dată.
 • Se recomandă, ca această măsurare să parcurgă sub condiția, că volumul oxigenului dizolvat în activizare se va menține la o valoare de exemplu de 2 mg/l – cea mai recomandată concentrare de O 2 pentru o funcționare bună și economică a CAS.
 • Se mai măsoară cantitatea reală totală a aerului introdus în activizare. Această măsurare este simplă. În conducta de aducție se face o deschizătură, în care se introduce sonda de măsurare.
 • Pe baza diferenței concentrației oxigenului din aerul de deasupra suprafeții și din aerul care scapă din rezervorul de activizare și din cantitatea totală a aerului, care se aduce în rezervorul activizat, se indică cantitatea de O 2, care rămâne în apă, ceea ce înseamnă, că se indică capacitatea reală de oxigenare pentru funcționarea instalației de aerare la concentrația dată de oxigen dizolvat.
 • Prin metoda prezentată se determină în real consumul concret de oxigen la condițiile date la CAS concretă.
 • Cu ajutorul ampermetrului se măsoară puterea totală reală a instalației de aerare (la sistemul cu o bulă al suflătorului). Prin împărțirea OC cu această putere măsurată se calculează randamentul real de oxigen la condițiile date, la activizarea dată și la instalația de aerare dată.

Observații:
Societatea noastră a măsurat cu ajutorul metodei de mai sus la data de 10.10.2003 reala OC de funcțiune și randamentul sistemelor de aerare cu o bulă la 4 CAS comunale mari din Slovacia. Era vorba despre elementele de aerare, care au fost în funcțiune pe o durată de 1,5 până la 4 ani. Producătorii elementelor de aerare au fost firme din Austria, Finlanda și republica Cehă. Temperatura apei a fost de la 13°C până la 18°C. Altitudinea a fost de la 250 m până la 500 m. Temperatura aerului a fost de la 20°C până la 28°C în timpul măsurării. Randamentul real – de funcțiune al oxigenului la condițiile date nu a fost mai mare de 1,5 kg O 2 /kWh, ceea ce înseamnă că:

 • Randamentul real – de funcțiune al oxigenului în condițiile date la sistemele de aerare cu o bulă este de valori de circa 2,0 până la 3,0 kg O 2 /kWh. Randamentul real măsurat de noi la condițiile date a fost de fapt la nivelul de circa 50% din aceste valori cât și ale valorilor înscrise în documentarea de proiecție a acestor CAS.
 • Consumul real de energie electrică a fost de aceea de 2 ori mai mare, dacât cea care a fost înscrisă în documentarea de proiecție.
 • În aceste cazuri este din motive economice energetic foarte eficient a înlocui elementele de aerare sau până la urmă chiar întreaga instalație (sistem) de aerare – energetic cu unele noi.
 • Este posibil, că consumul real măsurător al energiei electrice la sistemele de aerare cu o bulă, este cu mult mai mare, decât ceea ce se înscrie acum în general la firmele care furnizează și produc astfel de instalații.

Avantajele metodei de măsurare prezentate:

 • Metoda de măsurare prezentată este obiectivă și directă. Fără folosirea formulelor, calculelor grele sau a analizelor chimice, care ar îngreuna măsurarea prin unele greșeli.
 • Aparatele de măsurare folosite au o exactitate foarte mare și clientul poate să controleze întregul proces de măsurare – poate să controleze valorile concentrate de O 2 , citite, cantitatea de aer și puterea
 • Întreaga măsurare și la CASurile mari se poate face în decurs de 1 zi iar rezultatele sunt la dispoziție imediat.
 • Sistemul prezentat de măsurare reflectează realul în consumul de energie la CAS concretă, la condițiile reale de funcțiune ale acestei curățătorii. Parametrul idealizat al randamentului oxigenului (sau al capacității de oxigenare) în apa curată, este în fond o indicație, care pentru investorului nu spune nimic despre consumul viitor real de energie electrică în curățătoria lui cu șlam biologic.