PAMP     Malaxor MX      Urdinișuri șterse mecanic HX     Sită de rotație RSX     Pompă axială AX      Lista de prețuri pentru...
        Introducere  
      
  Furnizări complexe 
        
Informații tehnice             Info despre firmă          Feedbacks 

        Și ceva în plus

      

PAMP – Instalații submersibile axiale de amestec și de aerare
(Anunțarea invenției)
 

Folosire:

Instalațiile submersibile axiale de amestec și de aerare sunt indicate pentru aerarea rezervoarelor activizate a curățătoriilor biologice ale apelor de scurgere, eventual ale heleșteurilor ș.a. În cazul cerinței activizării cu nitrificare și denitrificare, aceasta poate să îndeplinească totodată și numai funcția de amestecare fără aerare.

 
     
     dă un clic pentru mărire


 

 

Descrierea funcției:

Electromotorul submersibil acționează roata alergătoare, care pompează o cantitate mare de lichid la care utilizează acțiunea dinamică a fluxului de lichid, care asigură aspirația unei cantități mari de aer, amestecul lui, împărțirea în bule fine și pe urmă deplasarea amestecului de apă cu bulele fine de aer în volumul de aerare. Poate fi livrată și instalația, care poate aera alternativ și doar amesteca fără a aera prin aranjamentul simplu al instalației de bază, care asigură ca să nu fie aspirat aerul din spațiul pe deasupra nivelului de apă.

Componenții din inox ale părții hidraulice:

     

dă un clic pentru mărire

Datele tehnice:

În prezent se produc doar mărimi de 1,1 – 2,2 – 4,0 – 7,5 - 15 kW. În prezent avem comenzi serioase din străinătate a mai multor bucăți de instalație de mărimi 30 až 40 kW. În timpul dezvoltării acestei instalații nu am presupus producerea de instalații mai mari decât cele, care sunt înscrise în Tabel. De aceea pregătim în prezent schimbări în construcția (simplizarea) acestei instalații, ca să fim capabili să livrăm mărimi și mai mari de randament.

În decursul anului 2003 au fost produse câteva măsurări ale cărățătoriilor comunale și industriale concrete, în condiții diferite de funcționare, care influențează capacitatea de oxigenare real㠖 de funcțiune:

 • temperatura apei și a aerului
 • concentrarea șlamului și viscozitatea lichidului
 • altitudinea
 • înălțimea apei în activizare
 • concentrarea oxigenului în activizare și viteza de consum a oxigenului
 • s-a sesizat, că coeficientul alfa se poate diferenția după tipul de CAS de la 0,8 până la 0,9

De aceea balansează randamentul real – de funcțiune în diferență de condițiile în diapazoanele înscrise în Tabel. Din această cauză proiectul instalației PAMP pentru aerarea CAS concrete este executat doar de societatea noastră. Proiectul este executat pe baza rezultatelor acestor măsurări mari executate pe CAS concrete.

În urma acestor măsurări presupunem, că consumul real de energie electrică la aerarea activizării este cu circa 20% mai mic decât la sistemele de aerare cu o bulă folosite în republica Cehă, chiar și în urma condițiilor neprielnice pentru instalațiile PAMP.


Caracteristica interesantă a instalațiilor PAMP este, că odată cu mărirea concetrației șlamului se micșorează diametrul bulelor de aer și prin aceasta se mărește și introdusul de oxigen. În urma acestui fapt se pare, că instalația PAMP este ideală pentru stabilizarea aerobică separatoare a șlamului de prisos.

Pentru apele de scurgere puțin concentrate și pentru activizarea cu stabilizare aerobică a șlamului de prisos este capacitatea de oxigenare a instalației PAMP mai mare decât capabilitatea lui de malaxare. De aceea este nevoie să se proiecteze instalația PAMP din punctul de vedere al capabilității de malaxare.

Instalația PAMP este soluționată pe peliculă pentru a asigura o putere maximă de aerare și în cazul balansăriii nivelului de apă în activizarea rezervorului. Ancorarea instalației în locul ales se efectuează cu ajutorul cablelor prinse pe circumferința rezervorului. Aceste cable ajută în caz de nevoie la deplasarea instalației la peretele rezervorului. Scoaterea din rezervor și introducerea în rezervor se efectuează cu ajutorul unei macareli rotitoare mobile.

Tipul
Puterea instalată N
Putere de prelevare P
OC standardă
OC de funcțiune
Adâncimea maximă de malaxare
Diametrul maximal
Înălțimea maximă
Greutatea
 (kW)
 (kW)
 (kg O2 d-1)
(m)
(mm)
 (mm)
 (kg)
PAMP-1,1
1,1
0,9
64,8-86,4
32,4-43,2
2
970
970
49
PAMP-2,2
2,2
1,9
136,8-182,4
68,4-91,2
3
970
970
75
PAMP-4,0
4,0
3,5
252-336
126-168
3.5
1500
1200
112
PAMP-7,5
7,5
7,0
504-672
252-336
4
1500
1200
163
PAMP-15
15
14,0
810-1020
405-510
5
2000
1500
245

Capacitatea de oxigenare a instalației se poate măsura doar în condițiile reale, deoarece în apa curată se formează bule de câteva ori mai mari, ceea ce bineînțeles micșorează capacitatea de oxigenare în comparație cu apa din șlam. Aceast lucru este determinat de faptul, că apa din șlam are o viscozitate mai mare. De aceea capacitățile de oxigenare măsurate în condițiile de funcțiune (temperatura apei 10 °C, temperatura aerului circa 10 °C, concentrarea șlamului 3 kg/m3, concentrarea oxigenului în apă circa 1 mg/l, altitudinea circa 300 m) sau împărțit pur și simplu cu coeficientul alfa folosit pentru pentru sistemele cu o bulă 0,5.

În SUA însă se recomandă valoarea de doar 0,4, ceea ce corespunde experiențelor noastre din practică. De aceea valoarea teoretică a capacității de oxigenare standarde din Tabel este doar pentru compararea cu sistemele cu o bulă.

Pentru malaxarea rezervorului dorit trebuie să se calculeze puterea de 20-30 W/1 m3 a rezervorului aerat ) la PAMP-15 este de ajuns 5-20 W/m3). Ceea ce înseamnă, că aproape întotdeauna este puterea de aerare cu mult mai mare decât capabilitatea lui de malaxare. De aceea se pare mai avantajoasă combinarea acestei instalații cu malaxorul clasic și pornirea alternativă a aerării sau malaxării, după cerința de eficacitate a nitrificației și denitrificației.

Din cauza măririi eficacității de malaxare se recomandă realizarea unor aranjamente pe fundul rezervorului la fel ca în imaginea de mai jos..

Proiectul:

Calculul și proiectul instalației este efectuat de societatea ALVEST PROX s.r.o.

Prezentarea funcției pentru pornirea instalației:

Termene:

Oferta în decurs de 3 zile. Livrarea și montajul depinde de mărimea instalației și diapazonul livrării, minimum 2 luni.

Garanții și servicii:

Termenul de garanție pentru instalație este de 24 de luni. Serviciul în cazul defecțiunii pe teritoriul repubicii Cehe și a republicii Slovacia se exekută prin modalitatea de înlocuire, ceea ce înseamnă, că în decurs de 12 ore de la anunțul defecțiunii se livrează o nouă instalație PAMP de înlocuire pentru asigurarea funcțiunii CAS până la restituirea instalației originale reparate.

Avantajele instalației:

Avantajele acestei instalații pentru aerarea curățătoriilor comunale sau a altor curățătorii biologice sunt mai ales următoarele:

 • Pretenții minime de întreținere. Instalația nu conține nici un fel de transmisii mecanice, care ar împiedica transferul de energie sau mai ales care ar mări pericolul de defecțiuni sau alte depănări.
 • Instalare simlă și rapidă.
 • Nivel minim de zgomot – instalația este toată cufundată sub nivelul apei.
 • Consumul de energie electrică la PAMPul primei generații la mărimile mai mari este de circa 20 – 30 % mai mic decât la cele ale sistemelor de aerare cu o bulă.
  * O instalație poate în același timp să aereze și să malaxeze conținutul activizării pentru asigurarea nitrificației și denitrificației într-un rezervor – la curățătoriile mai mici se recomandă de circa până la 5000 EO
 • Sistem simplu și ieftin de comandă a consumului de energie doar prin alternarea deasă a funcțiilor pornire, oprire a instalației – se recomandă pentru curățătoriile de până la 10 000 EO.
 • Pentru curățătoriile mai mari se recomandă combinarea instalației PAMP cu instalația de malaxare foarte eficientă și alternarea funcțiilor pornire, oprire doar la instalația PAMP.
 • Prin trecerea amestecului de activizare peste roata axială alergătoare se ajunge la tăierea microorganismelor fibroase, care limitează important mărirea fibroasă al șlamului – se micșorează indexul șlamului și se îmbunătățesc calitățile de separare ale șlamului
 • Instalația întreagă este foarte simplă și nu este nevoie de un obiect de construcție pentru așezarea izvoarelor a presiunii de aer, ceea ce micșorează cheltuielile pentru construcție. Amplasarea potrivită a curățătoriei poate să micșoreze cheltuielile marcant, mai ales cele pentru partea de construcție . vezi punctul 2 al acestui Catalog.
 • Cheltuieli de investiție pentru tehnologii mai mici decât cele ale sistemelor de aerare cu o bulă.
 • Durabilitate lungă, chiar și la curățarea chimic agresivă a apelor de scurgere (materialele folosite - doar inox și laminat de sticlă) în care sistemele cu o bulă sunt foarte solicitate și au o durabilitate foarte micșorată.
 • La sistemele de aerare cu o bulă, datorită materialului folosit, va ajunge sigur la îmbătrânirea și uzarea membranei de aerare și pe parcurs la micșorarea eficacității trecerii oxigenului iar în urma acestui fapt la mărirea consumului de energie electrică. La aerările mecanice PAMP (doar inox și laminat de sticlă) în urma simplicității de construcție și a materialului folosit se poate presupune o durabilitate cu mult mai mare (min. de două ori) decât la sistemele cu o bulă.
 • Capacitate de oxigenare ridicată și la rezervoarele puțin adânce – cu mult mai mare decât la sistemele cu o bulă (amestecul aerului cu lichizii în țeava de malaxare la o viteză mare iar apoi curgerea amestecului la fundul rezervorului de activizare, corespunde presiunilor mai mari decât cea care corespunde adâncimii geodetice reale de așezare sub nivelul apei).
 • Instalații ideale de aerare și de malaxare pentru reactorul SBR – cea mai ieftină amenajare tehnologică a curățătoriei apelor de scurgere biologice.
 • Pentru exploatatorii mai multor CAS PAMPul se poate folosii și ca instalație mobilă în caz de avarie a aerării unei curățătorii.

Secțiune transversală prin instalația PAMP

Așezarea instalației PAMP în rezervor

PÙDORYS – PLAN
ŰEZ
- TĂIETURĂ

.

Această instalație puteți vedea personal în sediul societății noastre din Slovacia.
( vezi Informațiile despre firmă )