PAMP     Malaxor MX      Urdinișuri șterse mecanic HX     Sită de rotație RSX     Pompă axială AX
        Introducere  
      
  Furnizări complexe 
        
Informații tehnice             Info despre firmă          Feedbacks 

        Și ceva în plus

      

Introducere

Prin incadrarea republicii Cehia și a republicii Slovacia în anul 2004 în Uniunea europeană, unde avem centrul în prezent, se îmbunătățește marcant posibilitatea de cumpărare a producției noastre în toată Uniunea europeană.

De aceea ne-am hotărât da a oferi producția noastră și subiecților din străinătate, care lucrează în acest domeniu.

Prioritățile noastre față de concurență sunt:

 • Calitatea superioară a mecanismelor pentru curățirea apelor de scurgere din inox
 • Cu siguranță, unele din cele mai avantajoase prețuri din regiune a produselor oferite și a livrării complexe.
 • În decurs de mai mult de 10 ani de dezvoltare am format un know-how, care ne dă posibilitatea de a proiecta curățătorii concrete a apelor de scurgere mult mai efective și mai ieftine decât cele, care sunt deja cunoscute în general.

Oferim:

 • Livrările mecanismelor
 •  Rezolvarea complexă a unei curățătorii concrete împreună cu furnizarea proiectului părții tehnologice (în limba dorită), furnizarea și montarea instalației tehnologice, punerea în funcțiune a tehnologiei. Proiectul părții de construcție și construcția acestea este realizat întotdeauna de către o firmă din țară. Prin cunoștințele noastre este posibilă micșorarea cheltuielilor, mai ales a părții de construcție a curățătoriei apelor de scurgere.

 

Pe cine căutăm:

 • O societate de construcții, de proiecții sau tehnologică, care se preocupă cu această problematică.
 • Un subiect, cu care se va semna un contract de reprezentare exclusivă pentru regiunea indicată, cu drepturile și obligațiile părților contractante.

Procedeul presupus de legare a relațiilor de comerț:

1. În cauzl în care ve-ți fi interesați doar orientativ de oarecare mecanism sau de rezolvarea proiectului curățătoriei, împreună cu furnizarea complexă a instalațiilor tehnologice, scrieți-ne (pe fax sau e-mail) cerințele voastre împreună cu cerințele de prețuri, termene, condiții de plată sau alte cerințe față de noi.

2. În cazul în care cerințele voastre vor fi pentru noi interesante, vă vom prezenta oferta noastră.

3. În cazul în care ve-ți fi interesați serios de furnizare, elaborați primul vostru proiect de contract pentru o furnizare concretă sau un contract de reprezentare exclusivă. Este nevoie de a incadra mai ales regiunea de reprezentare exclusivă, prețurile, condițiile de furnizare și angajamentul vostru de preluare în decursul următorilor 3 ani.

4. Suntem pregătiți de a vă furniza câte 1 buc. din mecanismele dorite la un preț redus pentru posibilitatea de a face reclamă sau pentru experimentarea acestor mecanisme. Mecanismele de aerare PAMP cu un randament de 15 și 30 kW se vor fabrica în luna mai și septembrie a anului 2004.

5. Înaintea semnării contractului avem plăcerea de a vă invita în sediul societății noastre.

După semnarea contractului de reprezentare exclusivă, în regiunile respective nu vor fi posibile furnizările de la noi înafara societăților contractante.

Vă rugăm să corespondați doar în scris și doar în limba engleză.


Cu multe salutări

Ing. Pijak Pavol
Directorul societățiiFirma ALVEST PROX s.r.o. se specializează în domeniul furnizării utilajelor și a instalațiilor tehnologice pentru curățarea biologică și chimică a apelor de scurgere și în domeniul realizării complexe a construcției curățătoriei apelor de scurgere.

În versiunea în limba engleză a paginilor de pe web sunt prezentate doar informațiile pentru un subiect profesional despre posibilitățile societății noastre. Informațiile cele mai complete despre producția noastră sunt prezentate în versiunea în limba cehă de pe web.

Diferența cea mai mare dintre societatea noastră și celelalte firme, care se află pe piața de comerț cehă și slovacă constă în următoarele:

 • Suntem unul dintre puținii producători de utilaje pentru curățirea biologică și chimică a apelor de scurgere – majoritatea altor firme cumpără componenții utilajului, cu ajutorul cărora completează instalațiile tehnologice complexe în timpul construcției.
 • Suntem singurul producător de instalații mecanice de aerare din inox pentru curățătoriile aerobico biologice din republica Cehă și republica Slovacia.
 • Sistemul de curățare biologică a sistemului Autor protejat industrial ne dă posibilitatea de a micșora cheltuielile totale de investiție în condițiile republicii Cehe cu aprox. 30 % față de alte rezolvări de proiecție concurente.
 • Utilajele produse de către noi ne dau posibilitatea de a proiecta o curățătorie comunală de sistemul SBR cu o economisire importantă a cheltuielilor totale de investiție față de rezolvările de proiecție medii folosite de către concurenții din republica Cehă și republica Slovacia.
 • Sistemul de curățare chimică Kontec sau Diskont ne dă posibilitatea de a proiecta o rezolvare concretă, economic foarte efectivă de curățare a apelor de scurgere din industrie.
 • Cercetarea și dezvoltarea noilor tehnologii și utilajelor se desfășoară de la întemeierea firmei. Începând cu anul 1998 s-a hotărât din privința strategiei de lungă durată, de a orienta societatea și mai mult la tehnologii economice și la instalații noi - și de asemenea la cunoștințe. În urma acesteia suntem foarte des capabili de a afla rezolvări foarte economice și efective în orice domeniu a curățării apelor de scurgere și a tratării acestora. Aceste rezolvări sunt foarte des cunoscute și folosite deja cu mult timp în urmă, însă noi le prezentăm într-o concepție de o variantă mai nouă și puțin schimbată.
 • Lozinca noastră actual㠄Cel mai bun este cel mai ieftin“ corespunde cu cea de mai demult „Simplicitatea + calitatea = satisfacția vostră“. Totul prin dobândirea calității dorite și a mărimii furnizării față de rezolvările concurente.
 • Dăm prioritate utilajelor din inox față de cele din plastic sau din oțel de protecție a suprafeței.
 • Pentru furnizările noastre CAS furnizăm rezervoare circulare din beton de un diametru de la 6,3 m până la 30 m și de o înălțime de la 3 m până la 5 m.

Curățătoriile complexe a apelor de scurgere, care am rezolvat până acum au fost pentru:

 • industria de prelucrare a cărnii - abator
 • Industria de prelucrare a cărnii de pasăre
 • Industria de prelucrare a laptelui
 • Fabrica de bere, malțării, prelucrarea vinului, fabrici de spirt
 • Prelucrarea cartofilor
 • Fabrica de conserve
 • În agricultură și în alte domenii a industriei alimentare
 • În domeniul sanitar
 • Fabrica de hârtie
 • Industria textilă
 • Apele de scurgere din spălarea vagoanelor, a locomotivelor din depou și din spălătoriile automobilelor
 • Curățarea apelor de scurgere agrasate prin materiile de uleiuri din centralele electrice și din centralele termice
 • Apele de scurgere agrasate prin materiile de uleiuri din rafinăriile de petrol, din fața depozitului de petrol și altele
 • Ape de scurgere concentrate prin degrasarea pieselor din metal
 • Ape de scurgere impurificate prin praful de cărbune, ciment și nisip.
 • Și mai ales pentru orașe și sate – apele de scurgere comunale
 • Și altele

Procesele tehnologice folosite cu succes de societatea noastră la rezolvarea curățării apelor de scurgere concrete sunt:

 • Curățarea mecanică pe rețele și urdinișuri și sedimentații,
 • Flocularea chimică prin adaosul sării Fe și a polifloculantului organic
 • Coagulare chimică prin adăugarea altui coagulant potrivit
 • Curățare prealabilă anaerobică
 • Curățirea anaerobică a activizării
 • Separarea în sepărătoarele din lamele
 • Separarea prin filtrarea prin filtrele din nisip – orizontale, verticale și deschise – microfiltre din pânză, filtru continual din hârtie
 • Oxidare prin oxigen aerian, prin clor, ozon ș.a.
 • Reducere
 • Separare prin membran㠖 microfiltrare
 • Flotație – prin presiune de aer
 • Sterilizare și dezinfectare
 • Deshidratarea șlamului cu ajutorul utilajelor – presă cu bandă, presa șlamului, centrifugă, conteiner de deshidratare de tipul OK-X
 • Dezodorizarea aerului cu un miros urât.