Kontejnerová MBR ČOV typu ALVEST


Použití

Kontejnerová MBR ČOV typu ALVEST je vhodná pro biologické čištění odpadních vod:

 • komunálních
 • průmyslových z výroby a zpracování masa, ovoce a zeleniny, mléka, výroby nápojů, potravin, chov hospodářských zvířat a dalších biologických ČOV.

Popis funkce

Odpadní voda natéká do podzemní čerpací stanice. Odtud se automaticky čerpá na mechanické předčištění se spádovým sítem umístěným nad prvým kontejnerem. ČOV je tvořena nadzemním jedním nebo i více ocelovými kontejnery. Separované shrabky padají do přistavené akumulační nádoby. Takto mechanicky předčištěná voda je akumulována ve vyrovnávací nádrži. Z vyrovnávací nádrže je odpadní voda rovnoměrně čerpána do aktivační nádrže. V aktivační nádrži probíhá biologické čištění. Aktivační nádrž může být rozdělena na denitrifikační a nitrifikační zónu. Směs aktivačního kalu a vyčištěné vody natéká gravitačně do membránové nádrže. V této nádrži jsou umístněny membránové moduly Mitsubishi. Přes membrány se odtahuje vyčištěná voda. Zahuštěná aktivační směs se čerpá zpět do aktivační nádrže. Z aktivační nádrže se přebytečný kal odčerpává na likvidaci. Kal se může čerpat do kalojemu, kde se uskladní, nebo se kal čerpá přímo na strojní odvodnění pomocí pásového lisu nebo jiného zařízení.

Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou umístěny nad terénem, je odfiltrování vyčištěné vody velmi jednoduché. Využívá se gravitační spád, čerpadla v podstatě jen korigují požadované množství vyčištěné vody. Více viz Membránová separace Mitsubishi.

Provzdušňování aktivace je výlučně pomocí jemnobublinné aerace. Všechny další technologické zařízení včetně elektrorozvaděče jsou umístněny v kontejnerovém objektu vedle čistícího kontejneru.

Celá funkce ČOV je automatická a je možné i dálkové řízení přes internet.

Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST
Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST
Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST

Konstrukční řešení

Čistící kontejnery jsou zatepleny včetně zakrytí. Všechny kontejnery jsou posazeny na rovnou betonovou desku. Kontejnery se dopravují na stavbu kamiony.

Čerpací stanice se navrhuje plastová, z polypropylenu a osadí se do výkopu na rovný podklad a obsype se tříděným materiálem, který se zhutní.

Výhody

 • nízké investiční a provozní náklady
 • rychlá montáž na stavbě
 • vysoká účinnost – viz příklady komunálních ČOV
 • velký rozsah biologické funkčnosti od 5 do 120 % projektovaných hodnot
 • vysoká účinnost i u odpadních vod, které produkují kal se špatnou sedimentační schopností
 • jednoduchá možnost přestěhování ČOV do jiné lokality
 • možnost řízení přes internet
 • vysoká pevnost a odolnost ocelových kontejnerů
 • kvalitní povrchová úprava zajišťuje dlouhou životnost
 • dobrý přístup k zařízení

 

Postup realizace

 • vypracování cenové a technické nabídky

 • vypracování projektové dokumentace

 • výroba

 • montáž na stavbě na betonovou základovou desku


Komunální kontejnerová ČOV s využitím membránové separace Mitsubishi

Výkon

 • nejmenší ekonomicky vhodná velikost je pro přítok 10 m3/den
 • největší ekonomicky vhodná velikost se odhaduje pro 1.000 až 2.000 EO


Kvalita vyčištěné vody

Průměrné parametry:

BSK5 = 3-5 mg/l
CHSK = 30-50 mg/l
NL = do 0,5 mg/l
NH4-N = 1 mg/l
NO3-N = 10 mg/l

 

Rozměy
V tabulce jsou uvedeny příklady ČOV, které budou plnit výše uvedenou kvalitu vyčištěné vody.

EO

Qd

(m3/d)

Počet

kont.

Dĺžka

(mm)

1.kont.

Dĺžka

(mm)

2.kont.

Dĺžka

(mm)

3.kont.

Orientač.

Max. príkon

Inštal.

výkon

100

12

1

24005

6,4

150

18

1

36005

6,4

200

24

1

57005

6,4

250

30

1

72756

7,2

300

36

1

86506

7,2

350

42

2

5400

5025


6

7,2

400

48

2

5700

5700


6

7,2

500

60

2

7400

7050


7

8

600

72

2

8400

8900


7

8

700

84

3

5700

5700

8650

8

9

800

96

3

7275

7275

8650

9

10

1000

120

3

8650

8650

11400

9

10

Kontejner, ve kterém je dmychadlo, rozvaděč, sací čerpadlo s akumulační nádrží, se může nahradit zděným objektem nebo dřevěnou stavbou.

Spotřeba el. energie je srovnatelná s konvenčními aktivačními ČOV s jemnobublinnou aerací.

Instalovaný příkon je včetně 2 ks čerpadel v čerpací stanici.