Membránová separace - ČOV pro 10 000 EOTato ČOV čistí odpadní vody z myčky autocisteren
Látkové zatížení převyšuje zatížení od 10.000 EO. Nátok je velmi nerovnoměrný.