Membránová separace - ČOV pro 40 000 EO


Pohled na nádrž biologického čištění


Membránová nádrž, koncentrace kalu cca 20 kg/m3


Aktivace a membránová nádrž, koncentrace kalu cca 20 kg/m3


Ovládání membránových modulů a strojní odvodnění kalu v provozní budově


Betonová nádrž biologického čištění a provozní budova


Provozní budova a přístřešek pro kontejner na odvodněný kal


Jiný pohled na ČOV

Tato ČOV čistí odpadní vody ze zpracování ovoce.