Membránová separace - Reference

V příloze jsou záznamy staveb - referenční listiny - s MBR systémem Mitsubishi

Firma Mitsubishi už nevede reference od roku 2003, protože vzhledem k množství realizovaných staveb to přestalo mít význam.

Pokud se jedná o celkový instalovaný výkon MBR systémů, firma Mitsubishi je největším dodavatelem na světe.

Největší realizované komunální ČOV jsou pro města v Číně na výkon 45.000 m3/den a v Jižní Korey na výkon 30.000 m3/den.

> Referenční listina - Japonsko
> Referenční listina - svět
> Referenční listina - Evropa (od 2008)